Vill du bli Återförsäljare?

Priserna här i butiken är återförsäljarpriser.
Därför har vi en minimiorder, alla som hittar hit kan handla men företag handlar i princip alltid för minst 400 kr + moms (500 kr).

Konsumentpriser finns på t.ex. allt-fraktfritt.se.

Du kan handla här till återförsäljarpriser. Vill du ha tillgång till ännu större sortiment att sälja vidare så registrera dig på extrabra.com.

Där finns en stor mängd produkter, bland annat medel mot påväxt för tak, plank och gångar.